فرآیندساز Nintex

نینتکس یکی از بهترین فناوری‌های ایجاد و مدیریت فرایندها را بر مبنای شیرپوینت ارایه نموده است. شیرپوینت به تنهایی فاقد یک موتور گردش کار برای مدیریت فرایندها می‌باشد و نینتکس امکان ایجاد و مدیریت فرایندها را به شیرپوینت می‌افزاید. شما با استفاده از نینتکس فرایند می‌توانید فرایندهای مختلف خود را بدون نیاز به برنامه‌نویسی و با ابزار گرافیکی نینتکس طراحی و پیاده‌سازی نمایید.

Nintex Workflow ابزاری است که به شیرپوینت متصل شده و با استفاده از قابلیت های فراوانی که در حوزه ایجاد و تولید فرآیندهای سازمانی دارد، به راحتی به شما امکان طراحی و ایجاد گردش کارها و فرآیندهای سازمانی را میدهد. شما بدون کدنویسی میتوانید از امکانات این ابزار قدرتمند در جهت تولید فرآیندها استفاده نمایید.
همچنین شما میتوانید با استفاده از محیط طراحی Workflow Designer نینتکس به راحتی فرآیندهای پیچیده خود را ترسیم و تولید کنید.

 Nintex علاوه بر قابلیت های فوق، امکان یکپارچه سازی فرآیندها در شیرپوینت با انواع نرم افزارهای CRM، BizTalk، Active Directory، SQL Serverو … را نیز دارا میباشد.